24-07-โ€™17 Sluiting locatie Swetterhage per 18 Augustus 2017

Op 18 augustus verhuist het regiokantoor naar het nieuwe gebouw op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude. Per deze datum komen ook de mogelijkheden voor bloedafname en afgifte van materialen te vervallen. Dit in verband met de geringe aanloop op deze afnamelocatie. De laatste mogelijkheid voor het inloopspreekuur is op vrijdag 11 augustus tussen 10:00 uur en 11:00 uur. Wel blijft SCAL de bewoners van Swetterhage zelf ondersteunen.


De dichtstbijzijnde alternatieve locatie is de praktijk van huisarts Kortmann. Hier is elke ochtend de mogelijkheid voor bloedafname van 8:00 uur tot 9:00 uur. De praktijk van huisarts Kortmann bevindt zich aan de Dorpsstraat 33A in Zoeterwoude dorp. Gedurende de zomerperiode kunnen deze tijden iets gewijzigd zijn. Bezoek onze website voor de laatste informatie over de openingstijden van al onze locaties; www.scal.nl/locaties.