Privacy Statement

Functionaris gegevensverwerking
Binnen SCAL is een functionaris gegevensbescherming (FG) werkzaam die de organisatie ondersteunt in het toepassen van de wetgeving rondom uw persoonsgegevens. De FG zorgt ervoor dat de verwerkingen van uw persoonsgegevens correct wordt uitgevoerd. Ook toetst de FG namens de Autoriteit Persoonsgegevens in hoeverre SCAL zich houdt aan de wettelijke verplichtingen.
Heeft u vragen omtrent uw persoonsgegevens? De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van SCAL zijn:
tel: 071 5161620
e-mail: FG@SCAL.nl