Vragen & Antwoorden over de vernieuwde aanvraagprocedure

Tijdens de pilot van het transitieproces van de nieuwe aanvraagprocedure van microbiologisch onderzoeken tijdens de informatiebijeenkomsten over de hiermee gepaard gaande veranderingen, verzamelden wij alle vragen die zijn gesteld door u en uw collega’s. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen, beantwoord door onze arts-microbioloog Jayant Kalpoe.

Navigeer direct naar het onderwerp waar u een antwoord op zoekt:

 

Aanvragen microbiologisch onderzoek

1.     Is het aanvragen van microbiologisch onderzoek mogelijk via ZorgDomein?
Om het microbiologisch onderzoek – van aanvraag tot en met rapportage – zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen is een logische en gestructureerde opbouw van het aanvraagproces essentieel. Dit ziet u bijvoorbeeld aan ons huidige papieren microbiologie aanvraagformulier. Om dit aanvraagproces ook via Zorgdomein mogelijk te maken dienen er een aantal aanpassingen in Zorgdomein ingericht te worden. Op dit moment is SCAL samen met Zorgdomein hard bezig met deze inrichting, om digitaal aanvragen van het volledige aanbod van medisch microbiologisch onderzoek op kort termijn mogelijk te maken. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Extra aanvraagformulieren voor uw praktijk kunt u bestellen via commerce@scal.nl

2.    Welke aanvraagprocedure volgt bij een urinekweek, en welke bij een sediment?

Voor een urinekweek – maar ook voor SOA testen op urine – dient u de geloosde urine te laten opnemen in een gele vacuümbuis (gebruik de verzendenvelop ‘URINE’). Uw patiënt levert de envelop af bij een van de afnamelocaties van SCAL of deponeert het in een brievenbus. Dit materiaal gaat meteen naar het microbiologie laboratorium en is niet geschikt voor een urinesediment. 
Een sediment dient u aan te vragen via ZorgDomein of via het formulier voor klinische chemie van SCAL. De patiënt dient de bij voorkeur ochtendurine direct (binnen 2 uur na lozing) in een urinepotje in te leveren bij een van de afnamelocaties van SCAL.
N.B. Indien u bij een patiënt sediment èn een urinekweek wilt laten uitvoeren, dient u beide onderzoeken los aan te vragen. 

3.     Wordt de antibioticaresistentie automatisch meegenomen bij het aanvragen van een urinekweek?

Ja, een positieve uitslag wordt altijd opgevolgd door een resistentiebepaling.  

4.     Kan ik ook een uricult insturen voor onderzoek? 

Ja, u kunt ook een uricult opsturen voor nader onderzoek. De uricult kun u opsturen in de verzendenveloppe voor de urinekweken. Haal hiervoor eerst het urinebuisje uit de envelop.

5.     Kan ik ook occult bloed aanvragen?

Ja dan kan. Onderzoek naar occult bloed wordt door SCAL Medische Diagnostiek zelf uitgevoerd op het klinisch chemisch laboratorium. Aanvragen voor occult bloed kunt u via ZorgDomein aangevragen (zie ook vraag 5).

6.     Feces onderzoek; dubbele (DFT) of enkele fecescontainer?

Indien parasitologie onderzoek gewenst is, dan dient het materiaal via de zogenaamde Dual Feces Test (DFT) te worden aangeboden (verzendenvelop ‘DFT’). De DFT is speciaal ontwikkeld voor kwalitatief hoogwaardig parasitologisch onderzoek. Voor overig feces onderzoek volstaat een enkele fecescontainer (verzendenvelop ‘FECES’)

7.     Moet ik naast een klinische chemie aanvraag microbiologisch onderzoek apart aanvragen?

Ja, indien u voor één patiënt klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek aanvraagt, dient u twee aparte aanvraagformulieren (of klinische chemie via ZorgDomein) te gebruiken.

8.     Na hoeveel tijd kan er nog een nabepaling worden aangevraagd op hetzelfde lichaamsmateriaal?

Materialen voor de microbiologie worden 5-7 dagen opgeslagen. Serum (voor infectieserologie bepalingen) wordt langer opgeslagen (tot een jaar). Aanvraag van nabepalingen voor infectiebepalingen kan daarom tot een jaar na afname van het materiaal, en voor de kweken en PCR bepalingen tot een week na afname van het materiaal. Het is raadzaam om altijd even te bellen met de dienstdoende arts-microbioloog om te kijken of een nabepaling nog mogelijk is. Bel hiervoor het rechtstreekse nummer van de arts-microbioloog; 071 – 516 00 33.  

9.     Hoeven we nu nooit meer materiaal te bestellen?

Nee, dit hoeft vanaf heden in principe niet meer. Bij iedere verzending van een envelop met lichaamsmateriaal wordt automatisch een lege envelop met hetzelfde afnamemateriaal als u gebruikt heeft aan uw praktijk verzonden. Hiermee heeft u altijd uw voorraad op peil.

10.     Hoe kan ik nieuwe aanvraagformulieren en extra verzendenveloppen bestellen?

Nieuwe aanvraagformulieren en extra verzendenveloppen kunt u bestellen via onze relatiebeheerders per e-mail; commerce@scal.nlOok als u een aantal losse urinebuisjes of Eswabs op voorraad wenst te hebben, kunt u dit kenbaar maken bij onze relatiebeheerders. 

Afname lichaamsmaterialen

11.     Wordt het gele potje nog gebruikt?

Voor het aanvragen van urinekweken wordt dit gele potje niet meer gebruikt. Voor het opvangen van urine kan uw patiënt een ander schoon potje gebruiken. Hiervoor zijn de regulier gebruikte gele potjes niet noodzakelijk.

Voor het inleveren van urine ten behoeve van klinisch chemisch onderzoek wordt nog wel het gele potje gebruikt.

12.    Hoe schoon moet het potje zijn wat de patiënt gebruikt om de urine in op te vangen?

Het potje dat gebruikt wordt om urine in op te vangen dient huishoudschoon te zijn.

13.    Is het noodzakelijk om ochtendurine te gebruiken of urine na 3 uur niet plassen?

Voor soatesten op urine is de eerste straal ochtendurine het meest geschikte materiaal. Bij urinekweken (banale kweek) is een gewassen urine (middelste deel van de urine bij een urinelozing) het meest geschikt.

14.    Kan chlamydia en gonorroe nu wel afzonderlijk aangevraagd worden?

Ja, chlamydia en gonorroe onderzoek kan nu zowel als combinatie (eventueel met trichomonas erbij), maar ook afzonderlijk aangevraagd worden. Bij losse aanvragen krijgt u uiteraard alleen de uitslag voor wat er aangevraagd is, en wordt alleen dat onderzoek verrekend.

15.   Is de roze ESwab bij een soakweek ook anaal mogelijk?

Ja, soa-diagnostiek kan ook op een anale uitstrijk met een ESwab.

 Verzenden lichaamsmaterialen

16.    Hoe kunnen we de dipslide (Uricult) insturen?

U kunt de Uricult insturen in de urine-envelop. Let op: zet in de laatste kolom op het aanvraagformulier bij anders; dipslide/ uricult. Zie ook vraag 2.

17.   Verzenden via de post, is dat betrouwbaar?

Uit ervaring van andere laboratoria is gebleken dat deze wijze van transport van lichaamsmaterialen zeer betrouwbaar is. Het is helaas altijd mogelijk dat post om welke reden dan ook kwijtraakt. De ervaring leert dat dit slechts zelden gebeurt. Bij verzending via de post is het belangrijk dat het adreskaartje omgedraaid wordt, zodat bij verzending naar SCAL Medische Diagnostiek het adres van SCAL zichtbaar is.

18.    Hoe vaak worden de brievenbussen geleegd en is materiaal dan niet te lang onderweg?

Door toevoeging van een speciale chemische stof blijft het lichaamsmateriaal 48 tot 72 uur bruikbaar. Wij hebben het transportproces zodanig ingericht dat het materiaal altijd op tijd in het laboratorium voor microbiologisch onderzoek aanwezig is.

19.    Hoe werkt het verzenden met oud en nieuw als de brievenbussen versmald worden?

Dan dient uw patiënt de envelop af te leveren op een van de afnamelocaties van SCAL Medische Diagnostiek. Op www.scal.nl/locaties vindt uw patiënt de laatste informatie over de openingstijden van onze locaties tijdens de feestdagen.

20.   Komt de privacy bij het versturen van de materialen in het geding?

Nee, de privacy van uw patiënt komt niet in het geding. De verzendwijze van lichaamsmaterialen voldoet aan alle eisen die in Europese wetgeving zijn opgenomen.

Uitslag microbiologisch onderzoek

21.  Hoe snel kan ik de uitslag van een urinekweek verwachten?

Met het vernieuwde aanvraagproces kunnen wij aanzienlijk sneller uw uitslag rapporteren. Voor urinekweken krijgt u bij een negatieve uitslag uiterlijk binnen twee dagen de uitslag. In geval van een positieve uitslag geldt er een doorlooptijd van maximaal 4 dagen. Als er een weekend of feestdagen tussen zit, kan het 1 à 2 dagen langer duren. 
Download een overzicht van de doorlooptijden van al het microbiologisch onderzoek van SCAL Medische Diagnostiek. 

Heeft u alsnog een vraag over de aanvraagprocedure van microbiologisch onderzoek, of mist u een vraag in deze lijst? Stel de vraag via commerce@scal.nl of bel naar een van onze relatiebeheerders, via 071 - 516 16 94.