ECG met spoed

Wanneer uw zorgverlener vermoedt dat er sprake is van een hartafwijking waarbij het van belang is om snel in te grijpen, kan hij of zij een aanvraag doen voor een spoed-ECG. Een ECG (electrocardiogram), ook wel hartfilmpje genoemd, maakt duidelijk of er onregelmatigheden zijn in het hartritme. Bij een spoed-ECG moet u na afloop bij SCAL blijven wachten op de uitslag, zodat u, indien noodzakelijk, direct kan worden doorgestuurd naar het ziekenhuis.
ECG met spoed

Maak een afspraak bij een SCAL-locatie bij u in de buurt

Enter an address to filter results.
Op deze pagina
  Meenemen
  Legitimatiebewijs
  Legitimatiebewijs
  Verplicht

  Neem een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de verzekerde bent.
  Lees meer over deze verplichting

  Formulier
  Patiëntbericht of aanvraagformulier
  Niet verplicht

  Neem deze mee indien u deze heeft gekregen van uw arts.

  Verzekeringsbewijs
  Zorgverzekeringspas
  Niet verplicht

  Als u uw zorgverzekeringspas meeneemt, kunnen wij rechtstreeks de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Overzicht medicijnen

  Zo mogelijk een medicatieoverzicht (een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt, u kunt dit zelf maken of opvragen bij uw apotheek)

  Voorbereiding

  Smeer uw huid op de dag van het onderzoek niet in met bodylotion, zalf of crème. De elektroden maken anders onvoldoende contact met de huid. Mocht u toch uw huid al hebben ingesmeerd, dan vragen wij u om de huid van te voren schoon te maken.

   

  Het onderzoek

  Nadat uw zorgverlener een aanvraag heeft gedaan voor een spoed-ECG, kunt u direct terecht op onze hoofdvestiging aan de Rooseveltstraat 65 in Leiden. Voor het ECG worden tien elektroden met plakkers op uw armen, benen en borst geplaatst. Soms kan het daarbij nodig zijn om overtollige beharing op de borstkas gedeeltelijk weg te scheren. Deze elektroden zijn via draden verbonden met het ECG-apparaat. Tijdens de meting moet u zo stil mogelijk blijven liggen op de onderzoeksbank. Het onderzoek duurt niet langer dan enkele minuten. Daarna blijft u bij SCAL in afwachting van de uitslag.

  Uitslag

  De resultaten van het onderzoek worden (direct) beoordeeld door onze cardioloog. In afwachting hiervan blijft u bij SCAL. Als de uitslag goed is, brengen wij u direct hiervan op de hoogte. U mag daarna weer naar huis. De resultaten worden daarna naar uw zorgverlener gestuurd, die de uitslag verder met u zal bespreken. Wanneer de ECG reden geeft voor verder spoedonderzoek of behandeling, zullen wij u doorsturen naar het ziekenhuis. Wij zullen uw zorgverlener hierover informeren en de resultaten tevens naar hem of haar doorsturen.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over hartafwijkingen? Kijk dan op de website van de Hartstichting.

  Kosten

  Dit onderzoek valt binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in ons tarievenoverzicht, bij de tarieven voor functieonderzoek.

  Voor de zorgverlener

  U kunt een cito-ECG aanvragen wanneer het belangrijk is dat de ECG-beoordeling met spoed wordt verricht. De patiënt moet in dat geval bij SCAL blijven wachten tot de beoordeling heeft plaatsgevonden. In geval van een sterke verdenking op acute pathologie is het beter om direct te verwijzen naar de Eerste Hart Hulp van een ziekenhuis.

  Criteria

  Een cito-ECG kan niet worden aangevraagd in geval van de volgende klachten/vraagstelling, de patiënt dient dan doorverwezen te worden naar de cardioloog 2e lijn:

  • Verdenking acute cardiale problematiek;
  • Pijn op de borst;
  • Uitsluiten van een hartinfarct.

   Aanvraagprocedure

   U kunt bellen met onze artsenlijn. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur.

   • Bij aanvragen via ZorgDomein moet u het ZorgDomein (ZD) nummer telefonisch doorgeven via de artsenlijn.
   • Bij aanvragen met een aanvraagformulier biometrie moet u het formulier per fax naar SCAL sturen.

   Het is belangrijk dat u bij de telefonische aanvraag ook alle relevantie informatie doorgeeft, zoals de gebruikte medicatie, informatie over eerdere diagnoses en behandelingen aan het hart, de aard van de klachten en de reden van de cito-aanvraag. Ook horen wij graag binnen welk termijn wij de patiënt op onze locatie kunnen verwachten.

   Wij vragen ook uw 06-nummer, zodat wij u direct kunnen bellen voor de uitslag en eventueel overleg. Wij bellen u zo spoedig mogelijk met de uitslag van het ECG. Deze wordt daarna ook nog aan u doorgegeven via Sleutelnet. Mocht u geen lifeline adres hebben, dan verzenden we de uitslag per post of fax. 

   Contact

   Artsenlijn; 071-5160022

   Faxnummer; 071-5160098

   Neem contact op met onze cardioloog als u:

   • een vraag heeft over de uitslag;
   • wilt overleggen met een specialist over de mogelijke vervolgstappen.

   U kunt onze cardioloog bereiken via het volgende mailadres: cardio@scal.nl