Glucose dagcurve

Met een glucose dagcurve wordt bekeken hoe het bloedsuikergehalte in uw bloed varieert in de loop van de dag. In totaal wordt er drie keer bloed afgenomen door middel van een vingerprik, verspreid over de hele dag.
Glucose dagcurve

Maak een afspraak bij een SCAL locatie bij u in de buurt.

Op deze pagina

  Afspraak maken

  Voor dit onderzoek dient u een afspraak in te plannen. U kunt een afspraak plannen via ons algemene telefoonnummer.

  Meenemen
  Legitimatiebewijs
  Legitimatiebewijs
  Verplicht

  Neem een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de verzekerde bent.
  Lees meer over deze verplichting

  Formulier
  Patiëntbericht of aanvraagformulier
  Niet verplicht

  Neem deze mee indien u deze heeft gekregen van uw arts.

  Verzekeringsbewijs
  Zorgverzekeringspas
  Niet verplicht

  Als u uw zorgverzekeringspas meeneemt, kunnen wij rechtstreeks de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Voorbereiding

  U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dat betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 10 uur ’s avonds tot het moment van de eerste bloedafname de volgende ochtend, niet mag eten of drinken (in totaal minimaal 10 uur voorafgaand aan de eerste bloedafname). U mag wel water, thee of koffie drinken, mits zonder suiker en melk, en thee zonder smaakje. U mag ook niet roken of kauwgom gebruiken. U mag uw medicijnen gewoon blijven gebruiken.

  Het onderzoek

  Op de afgesproken tijd en locatie neemt onze medewerker bloed van u af. Na deze eerste prik mag u gewoon weer eten. Daarna kunt u weer naar huis of naar uw werk, waarna u later op de dag nog twee keer terugkomt voor een bloedafname. Bij het maken van de afspraak hoort u hoe laat dat precies moet zijn. Houd er rekening mee dat de afspraken verspreid zijn over de hele dag. U kunt deze dag uw normale bezigheden doen. Het is belangrijk dat u zich niet meer inspant dan u normaal doet. Wilt u het aan onze medewerker doorgeven als u tijdens de test moet overgeven of last heeft van buikkramp of diarree? De uitslag kan hierdoor minder betrouwbaar zijn. Het onderzoek duurt drie keer ongeveer tien minuten.

  Uitslag

  De resultaten van het onderzoek worden door onze klinisch chemicus beoordeeld en nog dezelfde dag naar uw zorgverlener gestuurd. Uw zorgverlener zal de uitslag daarna met u bespreken.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over diabetes en zwangerschapsdiabetes? Kijk dan op de website van het Diabetes Fonds.

  Kosten

  Als dit onderzoek door uw zorgverlener is aangevraagd, valt het binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in ons tarievenoverzicht

  Voor de zorgverlener

  U kunt een glucose dagcurve aanvragen via ZorgDomein of met behulp van een aanvraagformulier klinische chemie. U ontvangt de uitslag van de glucose dagcurve zo mogelijk via Sleutelnet. Verzenden via post of fax kan eventueel ook. Voor de referentiewaarden en doorlooptijd van dit onderzoek kunt u onze ABC lijst raadplegen.

  Contact

  Neem contact op met onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker als u:

  • een vraag heeft over de uitslag;
  • wilt overleggen met een specialist over de vervolgstappen.