Inleiding

Arts biometrist

SCAL Medische Diagnostiek levert diensten op het gebied van laboratorium-, functie- en beeldvormend onderzoek. Kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid en een klantgerichte, persoonlijke aanpak zijn de pijlers van onze dienstverlening.

SCAL Medische Diagnostiek opereert in een sterk en snel veranderende omgeving. De eisen die onze klanten aan ons stellen worden steeds complexer en uitdagender. Dat stelt hoge eisen aan ons vermogen om daarop in te spelen, aan onze flexibiliteit en creativiteit.

Met het oog op deze ontwikkelingen en uitgaande van wat onze klanten belangrijk vinden, hebben wij onze afdeling Operations opnieuw ingericht. Het primaire proces van onze dienstverlening wordt bepaald door deze afdeling, onderverdeeld in de units Medical Services, Biometrie en Laboratorium.
Medewerker bloedafname
Op deze pagina

  Wat vragen wij van jou?

  Als arts-biometrist ben je (eind-) verantwoordelijk voor het uitvoeren van metingen aan het menselijk lichaam, het analyseren van meetgegevens en het op basis daarvan geven van adviezen aan huisartsen, andere medici en paramedici. In voorkomende gevallen lever je ook diensten aan niet-medici zoals sporters.

  De dienstverlening van onze unit biometrie omvat onder meer:

  • elektrocardiografie en ergometrie;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • spirometrie;
  • oogheelkundig onderzoek waaronder fundusfotografie;
  • audiometrie;
  • echografie;
  • medische keuringen.

  Contact met zowel klanten als aanvragers speelt daarbij een grote rol.

  Uiteraard heb je als arts biometrist verstand van het menselijk lichaam. De kern van je werkzaamheden is echter dat je je specialiseert in het interpreteren van de meetgegevens de uitkomsten van onderzoek aan het lichaam en dat je op basis daarvan bovendien in staat bent om  (praktische) adviezen geven aan de aanvragende artsen.

  In deze functie:

  • Geef je functioneel leiding aan en coach je de medewerkers van onze unit biometrie;
  • Coördineer je de uitvoering van onderling verdeelde taken en bewaak en borg je de kwaliteit van onze dienstverlening;
  • Fungeer je tevens als “counterpart” van onze unitcoördinator medical services / biometrie en als inhoudelijk gesprekspartner voor alle medewerkers (artsen, medewerkers biometrie, functie-analisten etc.) die voor de unit biometrie werkzaam zijn;
  • Lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling door vragen van aanvragers en door medisch-technologische ontwikkelingen te vertalen in (nieuwe) diensten;
  • Lever je een bijdrage aan de zorg voor patiënten met een chronische aandoening – al dan niet in het kader van de zogenaamde Ketenzorg – en het ontwikkelen van onze dienstverlening aan hen;
  • Bewaak je de inhoudelijke kwaliteit van de afdeling door toe te zien op het bereiken van de gestelde kwaliteitseisen van medewerkers en apparatuur, supervisie en het geven/organiseren van (bij-) scholing van medewerkers;
  • Verricht je zelf patiënten onderzoeken (biometrie, functie-onderzoek, medische keuringen etc.);
  • Lever je, vanuit operationeel perspectief en met kennis van wat er leeft in “het veld” een bijdrage aan de strategische ontwikkeling van onze organisatie.

  Jouw profiel:

  • Een afgeronde academische opleiding tot arts, eventueel gevolgd door een aanvullende specialisatie: algemeen (militair) arts, basisarts, huisarts, bedrijfsarts), ingeschreven in het BIG-register;
  • Eventueel aanvullende trainingen zoals Advanced Life Support, ergometrie;
  • Enkele jaren praktijkervaring in diagnostiek en behandeling;
  • Kennis van de technische en operationele aspecten van de meetapparatuur, dat wil zeggen: het kunnen gebruiken – en het daartoe bevoegd zijn – van de meetapparatuur en eventueel het ontwikkelen en/of introduceren van nieuwe apparatuur;
  • Kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en kennis en vaardigheden met betrekking tot het fysisch diagnostisch en (aanvullende) instrumentele onderzoek in het kader van afwijkingen;
  • Ervaring in het beoordelen van ecg’s, spirogrammen, 24-uursbloeddrukregistraties en audiogrammen is een pre.

  Competenties:

  • Klantfocus: Reageren en anticiperen op wensen en behoeften van onze cliënten en het gericht zijn op het realiseren van klantwaarde;
  • Empathie: Laten zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen. Zich bewust tonen van anderen, de omgeving, en de eigen invloed hierop;
  • Luisteren: Tonen belangrijke informatie op te pikken uit (non)verbale informatie. Doorvragen op gegeven informatie: ingaan op reacties;
  • Sociabel gedrag: Gemakkelijk contacten leggen. Zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven;
  • Professionaliteit: Actief eigen kennis, vaardigheden en gedrag vergroten/verbeteren om de eigen prestaties en daarmee de prestaties van de organisatie of het onderdeel te verhogen;
  • Initiatief: Het uit eigen beweging doen van voorstellen en/of ondernemen van acties;
  • Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen;
  • Inzet: Stellen van hoge eisen aan het eigen werk en daarnaar handelen. Laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie;
  • Plannen en organiseren: Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken;
  • Organiseren eigen werk: Effectief het eigen werk organisatie zowel voor wat betreft doelstellingen, het plannen van eigen werkzaamheden of activiteiten maar ook het nauwkeurig omgaan met (gedetailleerde) informatie;
  • Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het stellen en behalen van doelen van de organisatie of het onderdeel;
  • Loyaliteit;
  • Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft waarbij het eigen belang losgelaten moet worden. Het delen van informatie en kennis met anderen;
  • Feedback geven en ontvangen, er van bewust zijn dat het eigen handelen van invloed is op de omgeving;
  • Coachen en Coördineren.

   Wat bieden wij jou?

   • Een functie van 22 – 30 uur per week;
   • Een uitdagende, zelfstandige baan;
   • Volop mogelijkheid voor zelfontplooiing;
   • Een collegiale werksfeer in een ambitieuze organisatie;
   • Salariëring op basis van ervaring en capaciteiten;
   • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals uitstekende studiefaciliteiten;
   • Een contract voor bepaalde tijd met zicht op een contract voor onbepaalde tijd.

   Is deze functie iets voor jou?

   Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gerard de Ruijter, Directeur SCAL Medische Diagnostiek via 071 516 00 20.
   Stuur je reactie met motivatie en CV per e-mail naar ons.