Langere wachttijden telefoon

Vanwege de verhuizing van onze digitale werkomgeving zijn onze wachttijden aan de telefoon momenteel langer dan u van ons gewend bent. Wilt u een afspraak maken voor bloedafname? Dan verzoeken wij u dit online te doen via deze website. U kunt de status van onze bereikbaarheid volgen via het nieuwsbericht op onze homepage. 

Disclaimer

Disclaimer

Stichting Scal Medische Diagnostiek (KvK 41165885), hierna te noemen Scal, verleent u hierbij toegang tot www.scal.nl. Scal publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Scal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.scal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Scal spant zich in om de inhoud van www.scal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of juist is.

De op www.scal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Scal.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.scal.nl onder voorbehoud van type-en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.scal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Scal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Scal.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Scal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.scal.nl op te nemen in een frameset of via een link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan periodiek gewijzigd worden.