Tijdelijke sluiting afnamelocaties Alrijne

Onze afnamelocaties in Alrijne zijn tijdelijk gesloten voor afspraken. Lees het nieuwsbericht op onze pagina voor meer informatie. 

 

Kernwaarden

De medewerkers die voor SCAL werken zijn geselecteerd op bepaalde kernwaarden. Dit zijn de belangrijkste waarden van onze organisatie. U mag van ons verwachten dat wij er naar streven om zo goed mogelijk invulling te geven aan deze kernwaarden. 

Wij hebben een voor onze organisatie

Wij vinden dat goede diagnostiek leidt tot gezonde keuzes in de zorg. Het zorgt ervoor dat uw zorgverlener de juiste keuzes kan maken in uw behandeling en u meer regie krijgt over uw gezondheid. Daarnaast streven we er met onze zorgpartners naar om doelmatige zorg te leveren waardoor de zorg betaalbaar blijft. Dit maakt dat we trots zijn op onze organisatie.

Wij hebben een voor onze omgeving

Wij realiseren ons dat er een wisselwerking bestaat met de omgeving waarin wij werken. Als organisatie spelen wij een actieve rol ten aanzien van de ontwikkeling van mensen en onze omgeving. Daarnaast handelen we met respect voor het milieu.

Wij hebben een voor onze klanten

Wij treden onze klanten open en met respect tegenmoet. Uw wensen en behoeften als klant, zijn leidend voor wat wij doen. Door actief feedback op te halen en naar u te luisteren kennen wij u wensen en kunnen we daar op inspelen.

Wij hebben een voor ons werk

Alle mensen die voor SCAL werken, doen dit met passie voor hun vak. U mag van ons verwachten dat we voortdurend bezig zijn met het optimaliseren van ons professionele competenties en dat iedereen het beste uit zichzelf wil halen. Hierdoor kunnen we continue verbeteren en innoveren.

Wij hebben een voor onze collega's

Respect en collegialiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn er ons van bewust dat we pas succesvol zijn als we goed samenwerken met onze directe collega's en onze collega's bij zorgpartners. Dit doen we door open te communiceren, positief kritisch naar elkaar te zijn en te denken in oplossingen.