Privacy

Lichaamsmateriaal

Geheimhoudingsplicht medewerkers

De medewerkers van SCAL Medische Diagnostiek hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van de patiënt- en onderzoeksgegevens en hebben allemaal een verklaring ondertekend dat ze kennis hebben genomen van de regels met betrekking tot deze geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens. 

Nader gebruik lichaamsmateriaal

U bezoekt SCAL Medische Diagnostiek voor onderzoek waarbij uw bloed, urine of ander lichaamsmateriaal nodig is. Na afronding van het onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken houden wij mogelijk restanten van uw lichaamsmateriaal over. Wij maken van dit materiaal gebruik voor het verbeteren of controleren van de analyses in ons laboratorium. Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd anoniem. Dat betekent dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, dan kunt u dit kenbaar maken bij de medewerker van SCAL Medische Diagnostiek die het materiaal bij u afneemt of bij wie u het materiaal afgeeft. Uw bezwaar wordt geregistreerd op het aanvraagformulier en vastgelegd in ons laboratoriuminformatiesysteem.

Functionaris gegevensbescherming

Binnen SCAL is een functionaris gegevensbescherming (FG) werkzaam die de organisatie ondersteunt in het toepassen van de wetgeving rondom uw persoonsgegevens. De FG zorgt ervoor dat de verwerkingen van uw persoonsgegevens correct wordt uitgevoerd. Ook toetst de FG namens de Autoriteit Persoonsgegevens in hoeverre SCAL zich houdt aan de wettelijke verplichtingen.

Meer informatie over hoe SCAL met uw persoonsgegevens omgaat kunt u terug vinden in onze Privacy Verklaring.

Contact

Neemt u contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) als u:

  • Vragen heeft omtrent uw persoonsgegevens;
  • Een klacht heeft over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.