Tijdelijke sluiting afnamelocaties Alrijne

Onze afnamelocaties in Alrijne zijn tijdelijk gesloten voor afspraken. Lees het nieuwsbericht op onze pagina voor meer informatie. 

 

Tarieven en betaling

Lichaamsmateriaal

Tarieven


SCAL volgt de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met sommige zorgverzekeraars hebben wij lagere tarieven afgesproken. Voor de exacte tarieven dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hier volgen de maximum tarieven die zijn vastgesteld door de NZa. 

Tarieven klinisch chemisch onderzoek (inclusief hematologie en toxicologie)

Is een vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek naar patiëntmateriaal zoals bloed en ander lichaamsvocht om diagnoses te kunnen stellen, ziekte te voorkomen en het effect van een behandeling te bekijken.

  • Hematologie is een medisch specialisme binnen de klinische chemie dat zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van ziektebeelden die ontstaan door erfelijke of verworven aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen, het afweersysteem en de bloedstolling.
  • Toxicologie is een medisch specialisme binnen de klinische chemie dat zich bezig houdt met onderzoek naar de effecten die kunnen optreden wanneer mensen met vergiften (denk ook aan: geneesmiddelen, alcohol en drugs) in aanraking komen.

Tarievenoverzicht klinisch chemisch onderzoek

Tarieven medisch microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek kan duidelijk maken of er sprake is van een infectie die wordt veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten, virussen of parasieten. In het microbiologisch laboratorium kan dit worden aangetoond door lichaamsmateriaal op kweek te zetten, door te kijken of er DNA of RNA van een ziekteverwekker aanwezig is of door te kijken of er antistoffen tegen de ziekteverwekker aanwezig zijn in het bloed. Vaak wordt hiervoor urine of een uitstrijkje afgenomen op de plek waar mogelijk sprake is van een infectie. Soms wordt ook wat huidschraapsel, haren, nagels of opgehoest slijm (sputum) verzameld. 

Tarievenoverzicht medisch microbiologisch onderzoek

Tarieven functieonderzoek

Onder functieonderzoek worden een aantal diagnostische testen verstaan die informatie geven over de toestand van delen van het hart.

Tarievenoverzicht functieonderzoek

Tarieven beeldvormend onderzoek

Is geneeskundig onderzoek, waarbij een beeld van het inwendige van het lichaam wordt gemaakt. Beeldvormend onderzoek is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van een diagnose.

Tarievenoverzicht beeldvormend onderzoek

Tarieven pathologisch onderzoek

Hierbij onderscheiden we: 

  • Histologie, onderzoek naar veranderingen in de opbouw van het weefsel (huid)
  • Cytologie, onderzoek naar veranderingen in cellen.

Tarievenoverzicht pathologie

Tarieven zwangerschapspakket

Bepalingen die vaak worden aangevraagd gedurende de zwangerschap.

Tarievenoverzicht zwangerschapspakket

Facturering

Op uw factuur kunt u de declaratiecodes terugvinden uit deze tarievenoverzichten. Het kan zijn dat sommige codes meermalen voorkomen op uw factuur, omdat soms voor verschillende onderzoeken dezelfde codes worden gebruikt.

De genoemde tarieven zijn alleen van toepassing wanneer geen aanvullend onderzoek vereist is. Wanneer een onderzoeksuitslag reden geeft voor aanvullend onderzoek, kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Naast de bovengenoemde tarieven worden per aanvraag nog orderkosten berekend. Deze kosten zijn onafhankelijk van het aantal ingestuurde materialen. Hiervoor hanteren wij de volgende tarieven:

Voor vragen over kosten en tarieven kunt u altijd contact opnemen via ons algemene telefoonnummer.

Betaling en vergoeding bij niet-verzekerde zorg

De meeste onderzoeken vallen binnen het basispakket van uw zorgverzekering. SCAL heeft met een aantal zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, zodat wij de facturen direct bij de zorgverzekeraars kunnen indienen. Het kan dan nog wel zijn dat het onderzoek valt onder uw eigen risico. In dat geval krijgt u later via de verzekeraar alsnog een factuur.

Wanneer u niet verzekerd bent of verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben, moet u het onderzoek zelf betalen. Bij al onze locaties kunt u hiervoor een machtigingsformulier invullen. De factuur krijgt u thuisgestuurd zodra alle uitslagen bekend zijn. Wij incasseren het bedrag van uw bankrekening.