Tarieven en betaling

Lichaamsmateriaal

Tarieven


SCAL volgt de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met sommige zorgverzekeraars hebben wij lagere tarieven afgesproken. Voor de exacte tarieven dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Hier volgen de maximum tarieven die zijn vastgesteld door de NZa. 

Op uw factuur kunt u de declaratiecodes terugvinden uit deze tarievenoverzichten. Het kan zijn dat sommige codes meermalen voorkomen op uw factuur, omdat soms voor verschillende onderzoeken dezelfde codes worden gebruikt.

De genoemde tarieven zijn alleen van toepassing wanneer geen aanvullend onderzoek vereist is. Wanneer een onderzoeksuitslag reden geeft voor aanvullend onderzoek, kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Naast de bovengenoemde tarieven worden per aanvraag nog orderkosten berekend. Deze kosten zijn onafhankelijk van het aantal ingestuurde materialen. Hiervoor hanteren wij de volgende tarieven:

Voor vragen over kosten en tarieven kunt u altijd contact opnemen via ons algemene telefoonnummer.

Betaling en vergoeding

De meeste onderzoeken vallen binnen het basispakket van uw zorgverzekering. SCAL heeft met een aantal zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, zodat wij de facturen direct bij de zorgverzekeraars kunnen indienen. Het kan dan nog wel zijn dat het onderzoek valt onder uw eigen risico. In dat geval krijgt u later via de verzekeraar alsnog een factuur.

Wanneer u niet verzekerd bent of verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben, moet u het onderzoek (eerst) zelf betalen. Dit moet direct gebeuren na afloop van het onderzoek. Bij onze hoofdvestiging (Rooseveltstraat 65, Leiden) kunt u contant of met PIN betalen. Bij onze andere vestigingen kunt u een machtigingsformulier invullen. De factuur krijgt u thuisgestuurd zodra alle uitslagen bekend zijn.