Langere wachttijden telefoon

Vanwege de verhuizing van onze digitale werkomgeving zijn onze wachttijden aan de telefoon momenteel langer dan u van ons gewend bent. Wilt u een afspraak maken voor bloedafname? Dan verzoeken wij u dit online te doen via deze website. U kunt de status van onze bereikbaarheid volgen via het nieuwsbericht op onze homepage. 

Kwaliteitsbeleid

Ons beleid

Een goed functionerend kwaliteitsbeleid is essentieel voor het verlenen van goede en betrouwbare diensten aan onze klanten; de patiënt, de zorgverlener en de zorgverzekeraar. SCAL laat de bepalingen uitvoeren door laboratoria die ISO 15189:2012 geaccrediteerd zijn.

Daarnaast borgt SCAL zijn kwaliteit door mee te doen aan externe kwaliteitsbeoordelingsprogramma’s (ringonderzoeken) voor al haar testen, door het continue bevorderen van de deskundigheid en de competentie van haar medewerkers en door het periodiek uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van ons diagnostisch onderzoek te garanderen, werkt SCAL meermalen per jaar mee aan ringonderzoeken van o.a. Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) voor al haar testen. Hiermee wordt de vakbekwaamheid van het laboratorium getoetst. Hierbij test het laboratorium een monster met bekende waarden. Als uit het rapport blijkt dat de waarden vallen buiten de gestelde eisen van het ringonderzoek, treft SCAL passende maatregelen om de testen weer binnen de specificaties te krijgen.

Klanttevredenheidsonderzoek

SCAL voert periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde klanttevredenheidsonderzoeken vanuit de koepelorganisatie SAN Centra voor Medische Diagnostiek. Daarnaast wordt de klanttevredenheid regelmatig onderzocht door enquêtes op verschillende locaties. SCAL beschikt over een goed functionerend klachtensysteem, waarbij zowel klachten als complimenten worden ingezet om de dienstverlening te optimaliseren.

Kwaliteitsnormen

ISO 15189:2012
De ISO 15189 is een internationale standaard voor medische laboratoria, waarbij de kwaliteit en de competentie van het laboratorium voorop staat.  De operationele procedures, theoretische en praktische kennis van de medewerkers, klachtenprocedure met correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld. Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en heeft specialisten in dienst die onderzoeksresultaten goed kunnen interpreteren en de klant kunnen adviseren. En maakt gebruik van gekalibreerde apparatuur. Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken om testuitslagen te controleren. Daarmee garandeert de accreditatie een goede patiëntenzorg.

ISO 27001
Een ISO 27001 is een internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Een gecertificeerde organisatie laat zien dat er maatregelen getroffen zijn tegen informatiebeveiligingsrisico’s. Met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

NEN 7510:2017
De NEN 7510 is een afgeleide van de ISO27001 en is speciaal voor de informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Het laat aan zorgverzekeraars en patiënten zien dat de gegevens van patiënten in goede handen zijn. En voldoet aan privacywetgeving volgens AVG.

ISO 22870:2016
Dit is een normering voor Point of Care Testing (POCT). Hierbij wordt in de huisartspraktijk bloed afgenomen en direct getest. De uitslag is zo op een snelle manier voor de huisarts beschikbaar. Scal zorgt voor de opleiding van de artsen, praktijkondersteuners of huisartsassistentes, levert de geverifieerde apparatuur, de testen en bewaakt de kwaliteit van de bepalingen. De ISO 22870 accreditatie garandeert dat hoogwaardige ambulante zorg geleverd wordt.