Onderzoek diabetes type II

Onderzoek diabetes type II

Stichting Samenwerkingsverband Stevenshof heeft een onderzoek opgezet naar de invloed van een aangepaste leefstijl, op de gezondheid van diabetes type II patiënten. Dit onderzoek doen zijn in samenwerking met het onderzoeksinstituut TNO. De rol van SCAL binnen dit onderzoek, is het doen van de bloedafnames en het uitvoeren van de analyses op het bloed. 

Diabetes type II is een ziekte die steeds vaker voorkomt en al het onderzoek hier naar is van groot belang! Vandaar dat wij hier graag een bijdrage aan leveren.

Lees hieronder verder voor meer informatie over dit onderzoek:

Het kernelement van ‘Diabetypering en LAM ’ is dat iedere deelnemer (met diabetes type II) door een multidisciplinair team van eerstelijns zorgverleners wordt behandeld/begeleid met een sterke focus op gepersonaliseerde leefstijlverandering en het afbouwen van bloedsuikerverlagende medicatie. Bij aanvang van het project wordt per persoon in kaart wordt gebracht op welk gebied ‘winst’ te behalen valt en daar komt dan een gepersonaliseerde interventie uit voort (vanzelfsprekend in samenspraak met de patiënt). Dit wordt de 360 graden diagnose genoemd, en is door TNO ontwikkeld. Deze diagnose wordt weergegeven in de vorm van een profielwiel met vier gelijkwaardige kwadranten: lichaam (biomarkers), 'denken en gevoel', 'omgeving' en 'gedrag (vooral leefstijl)'. De vier kwadranten zijn allemaal even belangrijk om te voorkomen dat het medische onderdeel ‘lichaam’ belangrijker overkomt dan de rest.

Het innovatieve aspect aan het  ‘lichaamskwadrant’ is dat door middel van een uitgebreide Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT) verschillende subtypes van diabetes type II onderscheiden kunnen worden. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de mate van insulineresistentie van spier-, vet- en leverweefsel en de mate van insulinesecretie door de bètacellen in de pancreas. Hierdoor kan voor iedere deelnemer daadwerkelijk een interventie ‘op maat’ gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen en medicatie. Het SCAL voert de uitgebreide OGTT uit op de hoofdlocatie, waarbij binnen twee uur, vijf maal bloed afgenomen wordt en behalve de glucose ook de insuline spiegel bepaald gaat worden.

Dit onderzoek zal in twee fasen/groepen worden uitgevoerd bij in totaal vijftien diabetes type II patiënten en loopt tot eind 2019.