Wijziging facturatie Covid -19 testen

covid-19 test

Vergoeding vanuit OGZ voor Covid- 19 testen

Tot 4 augustus 2022 konden Covid- 19 testen gedeclareerd worden aan de GGD. Daardoor werden deze testen vergoed vanuit het Budget Openbare Gezondheidszorg (OGZ). Het eigen risico zou hierdoor geen drempel meer hoeven vormen om een Covid-19 test aan te vragen via de huisarts.

Recent is door het Ministerie van VWS besloten om deze regeling met ingang van 4 augustus 2022 te laten vervallen. Dit betekent dat Covid- 19 testen, die worden afgenomen in de eerstelijns zorg, vanaf 4 augustus weer bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Een test die wordt afgenomen via de GGD blijft kosteloos voor de patiënt, omdat deze onveranderd op OGZ-budget vergoed wordt.

Vragen?

Bij vragen over deze wijziging, of andere zaken, verzoeken wij u contact op te nemen met één van uw relatiebeheerders Hanneke de Goeje (h.degoeje@scal.nl of 06-10527552) of Jakko Cats (J.Cats@scal.nl of 06-45352267).