Bloedafname met spoed

Soms is het belangrijk om heel snel uw bloed te laten onderzoeken, zodat uw zorgverlener snel een besluit kan nemen over een eventuele behandeling. Met een spoed-aanvraag, ook wel cito-diagnostiek genoemd, bieden wij de garantie dat u heel snel bij ons terecht kunt en uw aanvragend arts nog dezelfde dag de uitslag heeft.
foto bloedonderzoek

Maak een afspraak bij een SCAL locatie bij u in de buurt.

Op deze pagina

  Afspraak maken

  U kunt voor een spoed-bloedafname direct bij ons terecht. Als uw zorgverlener bij ons een spoedaanvraag heeft gedaan voor bloedafname, zal hij of zij u vertellen waar u naartoe moet. Het kan ook zijn dat een van onze medewerkers heel snel bij u thuis komt om uw bloed af te nemen.

  Meenemen naar uw afspraak

  Legitimatiebewijs
  Neem een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de persoon bent, waarvoor de aanvraag is gedaan.
  Lees meer over deze verplichting

  Patiëntbericht of aanvraagformulier
  Indien u een aanvraagformulier van uw huisarts heeft meegekregen bent u verplicht deze mee te nemen. 

  Zorgverzekeringspas

  Het onderzoek

  Om bloed af te nemen wordt u meestal in de elleboogholte geprikt. U krijgt daarvoor een elastische band om uw bovenarm, waardoor het makkelijker is om een geschikte ader te vinden om bloed af te nemen. De medewerker bloedafname prikt vervolgens de ader aan en vult 1 of meerdere buisjes bloed, afhankelijk van welke onderzoeken zijn aangevraagd. Deze buisjes lopen automatisch vol en we kunnen ze wisselen zonder dat we u opnieuw hoeven te prikken. Als het laatste buisje vol is, wordt de naald uit uw arm gehaald. Na de bloedafname wordt de prikplaats even dichtgedrukt met een gaasje en afgedekt met een pleister.

  In sommige gevallen wordt de bloedafname gedaan door middel van een vingerprik. Dan maakt onze medewerker een prikje in uw vinger, waarna de bloeddruppels worden opgevangen in een buisje. De bloedafname duurt meestal niet langer dan vijf minuten.

  Uitslag

  De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door onze klinisch chemicus of arts-microbioloog en nog dezelfde dag naar uw zorgverlener gestuurd. Uw zorgverlener zal de uitslag daarna met u bespreken.

   

  Heeft u moeite met bloedprikken of ziet u er tegenop? Zeg dat gerust tegen onze medewerkers. Zij kunnen u daar mee helpen. Heeft u echt last van prikangst of weet dat u moeilijk te prikken bent?  Bel ons dan voor een bloedafname op afspraak. In dat geval zorgen wij dat er een medewerker voor u klaarstaat die daar veel ervaring mee heeft en extra tijd voor u kan vrijmaken. Ook voor kinderen reserveren wij extra tijd.

  Kosten

  Als dit onderzoek door uw zorgverlener is aangevraagd, valt het binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in ons tarievenoverzicht.

  Voor de zorgverlener

  Wanneer een Cito

  Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij de optie om bepalingen met spoed uit te laten voeren. In dit geval spreken wij dan over een Cito aanvraag en bepaling. Het gaat hierbij alleen om bepalingen, waarvan aan de hand van de uitslag, eventueel direct medisch handelen noodzakelijk is. Als materiaal voor een bepaling binnen de klinische chemie nog voor 15u bij de patiënt is afgenomen, dan wordt de uitslag nog dezelfde dag op ons laboratorium bepaald. Dit geldt voor alle bepalingen binnen de klinische chemie. Een Cito aanvraag is daarom ook overbodig wanneer u graag de uitslag nog dezelfde dag binnen zou willen krijgen, zonder dat daar direct medisch handelen van afhankelijk is. Het uitvoeren van de gehele Cito procedure kost voor onze medewerkers binnen SCAL extra tijd. Wij willen er namelijk zeker van zijn dat de uitslag zo spoedig mogelijk door wordt gegeven aan de betreffende aanvrager. Overbodige Cito aanvragen kosten ons dan ook veel tijd en zorgen ervoor dat andere  aangevraagde bepalingen pas later in behandeling genomen kunnen worden. Daarom streven wij er naar om het onderscheid tussen een noodzakelijke Cito procedure en een standaard procedure zo duidelijk mogelijk te maken.

  Aanvragen van een Cito

  Voor het aanvragen van een bloedafname met spoed (cito-diagnostiek) belt u onze artsenlijn, 071-5160020. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur. Buiten deze tijden kan een Cito-aanvraag alleen worden gedaan na telefonisch overleg met de dienstdoende klinisch chemicus via 071-5160026. Microbiologisch onderzoek is buiten deze tijden niet met spoed mogelijk. Bij aanvragen via ZorgDomein moet u het ZorgDomein (ZD) nummer telefonisch doorgeven via de artsenlijn. Bij aanvragen met een aanvraagformulier klinische chemie of infectie-diagnostiek moet u het formulier per fax naar SCAL sturen via 071-5160098. Als u telefonisch Cito-diagnostiek aanvraagt, zal altijd gevraagd worden naar de indicatie. Dit is voor ons noodzakelijk om het onderscheid te kunnen maken tussen een procedure die daadwerkelijk Cito bepaald moet worden en een procedure waarbij de standaard procedure ook voldoet. Geef ook altijd uw 06-nummer door, zodat we u kunnen bereiken voor eventueel overleg bij een afwijkende uitslag.

  Let op:

  Binnen SCAL zijn de mogelijkheden om een huisbezoek aan te vragen voor de volgende dag verbeterd, echter het lijkt erop dat het aantal citoaanvragen ondanks deze verbeteringen sterk is toegenomen.

  Het belangrijk dat u als aanvrager scherp blijft in de overweging of het een cito betreft of dat het ook een gewoon huisbezoek kan zijn de volgende dag.Het is goed om te realiseren dat bij een cito aanvraag de normale routine onderbreekt. Als eerste worden de routes aangepast, de routing binnen het lab is anders en de analisten moeten deze monsters in de gaten houden om de snelheid in het proces te houden zodat de cito ook binnen de 4 uur teruggekoppeld kan worden.

  Dus graag aandacht! Als het een echte cito is, helpen we graag, maar soms heeft het de schijn dat er iets te lichtvaardig een cito wordt aangevraagd. De doktersassistent kan niet altijd uitleggen welke overweging er achter ligt.

  Vanaf nu wordt er altijd naar de klinische indicatie gevraagd. Zonder klinische indicatie zal de cito niet gehonoreerd worden. Daarnaast wordt er vanaf 12 uur het 06-nummer van de aanvrager gevraagd. Indien deze niet beschikbaar is, zal de cito op gebruikelijke wijze via edifact gerapporteerd worden.

  Bedankt voor uw medewerking hierin.

  Cito Klinische Chemie

  Voor klinische chemie kunt u de volgende onderzoeken met spoed aanvragen:

  • Volledig bloedbeeld (leukocyten, Hb, Ht, Erytrocyten, MCV, RDW en Trombocyten)
  • Glucose
  • Kreatinine (inclusief CKD-EPI)
  • Ureum
  • Natrium
  • Kalium
  • Chloride
  • ASAT, ALAT, Calcium (inclusief Gecorrigeerd Calcium voor Albumine)
  • Bilirubine bij een pasgeborene
  • CK
  • CRP
  • Troponine
  • D-dimeer
  • Lithium
  • Valproïnezuur
  • INR

  Bedenk voordat u een Cito bepaling aanvraagt, eerst of de normale doorlooptijd niet volstaat.

  Cito Medische Microbiologie

  Voor microbiologisch onderzoek kunt u de volgende onderzoeken met spoed aanvragen:

  • Malaria, in geval van koorts bij terugkomst uit endemisch malariagebied.
  • Varicella zoster (IgG titer, waterpokken). Alleen bij zwangeren binnen 96 uur na blootstelling. Kan eventueel ook bepaald worden in eerder afgenomen serum.

  Bedenk voordat u een Cito bepaling aanvraagt, eerst of de normale doorlooptijd niet volstaat.

  Cito-uitslag

  U ontvangt de uitslag van de cito-diagnostiek zo snel mogelijk, in ieder geval nog dezelfde dag. Zodra de uitslag binnen is, wordt die naar u gefaxt. Ook bellen we altijd naar uw praktijk om te controleren of de fax is aangekomen. Uitslagen van microbiologisch onderzoek worden telefonisch doorgegeven en zijn daarna ook direct beschikbaar als EDIFACT. Daarnaast wordt de uitslag naar u gestuurd via Sleutelnet. Verzenden via de post is eventueel ook mogelijk. 

  Neem contact op met:

  Neem contact op met uw accountmanager als u:

  • vragen heeft over onze Cito procedure.

  Neem contact op met onze klinisch chemicus, arts-microbioloog als u:

  • een klinisch chemische test wilt laten doen die niet in de lijst staat;
  • een vraag heeft over de uitslag;
  • wilt overleggen met een specialist over de vervolgstappen.