Oogfoto (fundusfotografie)

Een fundusfoto is een foto van het netvlies van het oog. Hierop zijn alle bloedvaatjes in het netvlies te zien. Een fundusfoto wordt gemaakt om te controleren op schade aan deze bloedvaatjes. Dit gebeurt vooral bij diabetespatiënten. Diabetespatiënten lopen namelijk het risico dat de bloedvaten op het netvlies van hun ogen beschadigd raken door de hoge bloedsuikergehaltes. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk ook slechter gaan zien. Vandaar dat bij hen regelmatig een fundusfoto wordt gemaakt. Bij sterke schommelingen in de suikerspiegel kan het nodig zijn om vaker een fundusfoto te maken. Zo kunnen afwijkingen aan het netvlies op tijd worden opgespoord en behandeld.
foto fundusfotografie

Maak een afspraak bij een SCAL locatie bij u in de buurt.

Op deze pagina

   

  Wanneer u het lastig vindt om zelf een afspraak te plannen, kunt u dit ook vragen aan de doktersassistent(e) van uw huisartsenpraktijk. Zij/hij kan dan samen met u een afspraak inplannen.

  Afspraak maken

  Indien uw zorgverlener een fundusfoto voor u heeft aangevraagd via ZorgDomein of u een papieren aanvraagformulier heeft meegegeven, kunt u een afspraak plannen via ons algemene telefoonnummer.

  Indien uw zorgverlener u heeft aangemeld voor de Diabetes Oproepdienst, ontvangt u van ons een brief met daarin een oproep voor de afspraak. Uiteraard kunt u deze afspraak wijzigen via ons algemene telefoonnummer.

  Meenemen naar uw afspraak

  Legitimatiebewijs
  Neem een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de persoon bent, waarvoor de aanvraag is gedaan.
  Lees meer over deze verplichting

  Patiëntbericht of aanvraagformulier
  Indien u een aanvraagformulier van uw huisarts heeft meegekregen bent u verplicht deze mee te nemen. 

  Zorgverzekeringspas

  Zonnebril
  Veel mensen vinden het fijn om na afloop een zonnebril te dragen als hun pupillen door het druppelen nog verwijd zijn.

  Lenzenbakje, lenzenvloeistof en reservebril (eventueel)

  Overzicht oogmedicijnen
  Overzicht van de oogmedicijnen die u gebruikt (u kunt dit zelf maken, of een medicatieoverzicht opvragen bij uw apotheek)

  Voorbereiding

  Houdt er rekening mee dat uw ogen waarschijnlijk worden gedruppeld, waardoor u de eerste uren na het onderzoek nog wazig ziet. U mag daarom niet autorijden. Houdt er ook rekening mee dat u contactlenzen voor het onderzoek uit moet doen, alleen daglenzen zijn eventueel toegestaan.

  Wanneer u niet in staat bent om naar een van onze vestigingen te komen, kan uw (huis)arts een huisbezoek voor u aanvragen. Een van onze medewerkers zal dan thuis een fundusfoto komen maken.

  Het onderzoek

  Het maken van een fundusfoto duurt ongeveer 30 minuten. Onze medewerker zal eerst bekijken hoe wijd uw pupillen zijn. Als deze wijd genoeg zijn, kan er direct een foto worden gemaakt. Is dat niet het geval, dan worden uw ogen eerst gedruppeld. U moet dan eerst zo’n 10 à 20 minuten wachten om de druppels te laten inwerken. Daarna kan van beide ogen een foto worden gemaakt. Het druppelen van de ogen kan een branderig gevoel geven in de ogen en zorgt ervoor dat u de eerste uren wazig ziet. Veel patiënten vinden het fijn om in die tijd een zonnebril te dragen.

  Uitslag

  De foto’s worden beoordeeld door onze oogarts. Uw zorgverlener ontvangt na maximaal 5 werkdagen de uitslag. In geval van afwijkingen wordt de zorgverlener door ons gebeld zodra de uitslag binnen is, zodat direct actie ondernomen kan worden voor een vervolgonderzoek.

   

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over oogaandoeningen bij diabetes? Kijk dan op de website van het Diabetesfonds en het oogziekenhuis.

   

  Bent u verhinderd

  Als u bent verhinderd, verzoeken wij u om dat uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Als u te laat afzegt of niet komt opdagen voor een afspraak, zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen.

  Kosten

  Dit onderzoek valt binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in ons tarievenoverzicht.

   

  Voor de zorgverlener

  U kunt een fundusfoto aanvragen via ZorgDomein of met behulp van een aanvraagformulier biometrie. Graag bij de aanvraag vermelden wanneer de diabetes is vastgesteld en op welke termijn een fundusfoto moet worden gemaakt. Daarnaast willen we u er op attenderen dat de aanwezigheid van glaucoom of het gebruik van pilocarpine oogdruppels een contra-indicatie zijn voor het druppelen met tropicamide (om de pupil te vergroten).

  U ontvangt de uitslag van de fundusfotografie via Sleutelnet. Mocht u geen lifeline adres hebben, dan verzenden we de uitslag per post of secure mail. In geval van afwijkingen wordt u door ons gebeld zodra de uitslag binnen is, zodat u direct actie kunt ondernemen voor een vervolgonderzoek.

   Wat is de Diabetes Oproepdienst?  

   Als u uw patiënten aanmeldt voor onze Diabetes Oproepdienst, dan krijgen de betreffende patiënten van ons afhankelijk van het advies van de oogarts na één, twee of drie jaar automatisch een oproep voor een fundusfoto. De regie over de behandeling van de diabetespatiënt blijft bij u als zorgverlener. Op uw verzoek kunnen wij de screeningsinterval verkorten of verlengen. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om de fundusfoto’s in uw eigen praktijk te maken (zie verderop).

   Onze Diabetes Oproepdienst functioneert in nauwe samenwerking met uw praktijkondersteuner en levert enkele voordelen op:

   • De praktijkondersteuner wordt ontzorgd en kan zich focussen op het leveren van zorg in plaats van op de planning omtrent fundusfotografie.
   • Minder patiënten die afzeggen of wegblijven vanwege onze ervaringen, het systeem en de extra aandacht die we hierop vestigen. 
   • Minder reistijd voor uw patiënt.

   Fundusfotografie op uw locatie of in de buurt?

   Wilt u aan uw patiënten nog meer service verlenen door fundusfotografie ook in uw praktijk of gezondheidscentrum aan te bieden? De Diabetes Oproepdienst van SCAL biedt u deze mogelijkheid. Het enige wat we daarvoor nodig hebben is een volledig donkere ruimte die we mogen gebruiken gedurende één of meerdere dagdelen per week, zodat we een aantal patiënten achter elkaar kunnen plannen. Ook de planning kunnen we voor u onderbrengen bij onze Diabetes Oproepdienst. Onze accountmanager kan u hier meer over vertellen.

   Contact

   Neem contact op met ons hoofd fundusfotografie als u:

   • een vraag heeft over de uitslag;
   • wilt overleggen met een specialist over de vervolgstappen;
   • een patiënt wilt aanmelden voor de Diabetes Oproepdienst;
   • het screeningsinterval van een patiënt wilt wijzigen.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   U kunt contact opnemen met uw accountmanager van SCAL om de mogelijkheden te bespreken.