Bloedafname op afspraak

Bloed bevat heel veel verschillende stoffen. Naast rode en witte bloedcellen gaat het bijvoorbeeld om voedingsstoffen en afvalproducten. Soms zijn er ook micro-organismen in het bloed aanwezig, zoals bacteriën en virussen. Als u medicijnen gebruikt, zijn die vaak ook in uw bloed terug te vinden. De hoeveelheden waarin al deze stoffen voorkomen kunnen iets vertellen over uw gezondheid en kunnen een aanwijzing zijn voor een bepaalde aandoening. Vandaar dat zorgverleners regelmatig een bloedonderzoek aanvragen om meer inzicht te krijgen in uw gezondheid.
foto bloedonderzoek

Maak een afspraak bij een SCAL locatie bij u in de buurt.

Op deze pagina

  Maak online een afspraak

  U dient een afspraak bij ons te maken voor uw bloedafname. Klik hier om een afspraak in te plannen en kijk hier voor de openingstijden van een vestiging bij u in de buurt. Wanneer u niet in staat bent om naar een van onze vestigingen te komen, kan uw zorgverlener een huisbezoek voor u aanvragen.

  Meenemen naar uw afspraak

  Legitimatiebewijs
  Neem een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de persoon bent, waarvoor de aanvraag is gedaan. Lees meer over deze verplichting

  Patiëntbericht of aanvraagformulier
  Indien u een aanvraagformulier van uw huisarts heeft meegekregen bent u verplicht deze mee te nemen. 

  Zorgverzekeringspas
   

  Voorbereiding

  Hoe u zich voorbereid op een bloedafname is afhankelijk van welk onderzoek precies door uw zorgverlener wordt aangevraagd. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  Onderzoek waar je nuchter voor moet zijn

  Voor sommige onderzoeken is het nodig dat u nuchter bent als u langskomt voor bloedafname. Dit is altijd het geval als u een ‘glucose nuchter’ onderzoek moet ondergaan. Soms kan uw zorgverlener ook bij andere onderzoeken van u vragen om nuchter te zijn. U kunt het beste ’s morgens vroeg bij SCAL langs komen voor bloedonderzoek, zodat u daarna weer gewoon kunt eten en drinken.

  Nuchter zijn betekent:

  Dat u minimaal 10 uur van te voren, dus vanaf de avond voor het onderzoek tot het moment van de bloedafname de volgende ochtend, niet mag eten of drinken;

  U mag wel water, thee of koffie drinken, mits zonder suiker,zoetje en/of melk. U mag geen vruchtenthee drinken, hier zit suiker in. U mag alleen zwarte of groene thee drinken;

  U mag niet roken;

  U mag geen kauwgom gebruiken;

  Indien u medicijnen gebruikt, mag u uw medicijnen gewoon innemen. 

  Onderzoek naar je lipidenprofiel (cholesterol) maar waar je niet nuchter voor hoeft te zijn

  Als uw bloed moet worden afgenomen voor een lipidenprofiel (cholesterol onderzoek), en uw zorgverlener heeft u niet gevraagd om nuchter te zijn, dan is het wèl belangrijk dat u op de ochtend van de bloedafname en op de avond ervoor geen vette maaltijd gebruikt. Eet bijvoorbeeld geen mayonaise of brood met pindakaas.

  Onderzoek naar spiegels van geneesmiddelen

  Als uw bloed onderzocht moet worden op geneesmiddelen, is het belangrijk dat u het tijdstip van de inname van het geneesmiddel en het tijdstip van de bloedafname op elkaar afstemt.

  Als het gaat om een geneesmiddel dat u meermalen per dag moet innemen, dan is het van belang dat u bloed laat afnemen kort voordat u het geneesmiddel weer moet innemen. Dat geldt ook voor antibiotica en veel medicijnen die worden gebruikt bij psychiatrische aandoeningen.

  Echter bij lithium en andere geneesmiddelen die u maar één keer per dag moet innemen, moet de bloedafname juist ongeveer 12 uur na inname van het geneesmiddel gebeuren.

  Uw zorgverlener zal u duidelijk vertellen hoe het zit met de medicijnen die u gebruikt.

   

  Wanneer u niet in staat bent om naar een van onze vestigingen te komen, kan uw (huis)arts een huisbezoek voor u aanvragen. Een van onze medewerkers zal dan bij u huis komen om de bloedafname uit te voeren.

  Het onderzoek

  Om bloed af te nemen wordt u meestal in de elleboogholte geprikt. U krijgt daarvoor een elastische band om uw bovenarm, waardoor het makkelijker is om een geschikte ader te vinden om bloed af te nemen. De medewerker bloedafname prikt vervolgens de ader aan en vult 1 of meerdere buisjes bloed, afhankelijk van welke onderzoeken zijn aangevraagd. Deze buisjes lopen automatisch vol en we kunnen ze wisselen zonder dat we u opnieuw hoeven te prikken. Als het laatste buisje vol is, wordt de naald uit uw arm gehaald. Na de bloedafname wordt de prikplaats even dichtgedrukt met een gaasje en afgedekt met een pleister.

  In sommige gevallen wordt de bloedafname gedaan door middel van een vingerprik. Dan maakt onze medewerker een prikje in uw vinger, waarna de bloeddruppels worden opgevangen in een buisje. De bloedafname duurt meestal niet langer dan vijf minuten.

  Uitslag

  De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker en binnen enkele dagen naar uw zorgverlener gestuurd. Uw zorgverlener zal de uitslag daarna met u bespreken. De exacte doorlooptijd is afhankelijk van het type onderzoek.

  Heeft u moeite met bloedprikken of ziet u er tegenop of heeft u jonge kinderen die geprikt moeten worden? 

  Geef dit aan als u een telefonische afspraak maakt bij onze medewerker. U kunt ons bereiken op het algemene telefoonnummer. Wij zullen de tijd voor uw nemen. 

   

   

  Kosten

  Als dit onderzoek door uw zorgverlener is aangevraagd, valt het binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in ons tarievenoverzicht.

  Voor de zorgverlener

  U kunt een laboratoriumonderzoek aanvragen via ZorgDomein of met behulp van een aanvraagformulier klinische chemie, infectie-diagnostiek of zwangerschapspakket.

  U kunt alle soorten bepalingen aanvragen. Als de bepaling van uw keuze niet in de lijst staat, kunt u dit toevoegen onder het kopje ‘overige onderzoeken’. Bel dan wel eerst even met onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker.

  Omdat het formulier automatisch wordt ingelezen door scanapparatuur is het belangrijk dat u het formulier duidelijk invult en de vakjes volledig inkleurt. Vergeet niet om het BSN-nummer van de patiënt te vermelden. Eventueel kunnen patiënten dat ook zelf doen.

  Het aanvragen van een huisbezoek kunt u digitaal doen via ZorgDomein of per fax via het nummer 071-5160098. Geef op het formulier duidelijk aan dat het gaat om een huisbezoek en vermeld daarbij dan ook de gewenste datum.

  Uitslag

  U ontvangt de uitslag van de bloedafname zo mogelijk via Sleutelnet. Mocht u geen lifeline adres hebben, dan verzenden we de uitslag per post of fax. In geval van een levensbedreigende afwijking wordt u door ons gebeld zodra de uitslag binnen is, zodat u direct actie kunt ondernemen. Voor de doorlooptijden van de diverse onderzoeken kunt u onze ABC lijst raadplegen.

  Nabepaling

  In ons laboratorium wordt het bloed zeven dagen bewaard voor een eventuele nabepaling. Het is niet voor iedere bepaling mogelijk om deze als nabepaling aan te vragen. Dit is afhankelijk van de soort buizen die zijn afgenomen en de soort bepaling. Belt u met onze artsenlijn 071-5160020 om te overleggen of een nabepaling mogelijk is en om deze aan te vragen. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur.

  Contact

  Neem contact op met onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker als u:

  • een vraag heeft over de uitslag;
  • wilt overleggen met een specialist over de vervolgstappen;
  • als de bepaling van uw keuze niet in de lijst staat.