Glucose tolerantie test (GTT)

Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat de hoeveelheid glucose in het bloed, oftewel het bloedsuikergehalte, niet te veel varieert. Bij sterke schommelingen in het bloedsuikergehalte kan er sprake zijn van diabetes, òf, in geval van een zwangerschap, van zwangerschapsdiabetes. Als het bloedsuikergehalte juist te veel daalt, kan er sprake zijn van hypoglykemie.
Met een glucose tolerantietest wordt onderzocht wat er met uw bloedsuikergehalte gebeurt na inname van een suikerhoudend drankje. Met een glucosetolerantietest wordt gekeken of uw bloedsuikergehalte twee uur na het drinken van dit drankje weer terug is op het oude niveau. Met een verlengde glucosetolerantietest wordt het bloedsuikergehalte gedurende langere tijd gemeten om te controleren op hypoglykemie.
GTT

Maak een afspraak bij een SCAL-locatie bij u in de buurt

Enter an address to filter results.
Op deze pagina

  Afspraak maken

  U kunt een afspraak plannen via ons algemene telefoonnummer.

  Meenemen
  Legitimatiebewijs
  Legitimatiebewijs
  Verplicht

  Neem een paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. Wij hebben dit nodig om te verifiëren dat u de verzekerde bent.
  Lees meer over deze verplichting

  Formulier
  Patiëntbericht of aanvraagformulier
  Niet verplicht

  Neem deze mee indien u deze heeft gekregen van uw arts.

  Verzekeringsbewijs
  Zorgverzekeringspas
  Niet verplicht

  Als u uw zorgverzekeringspas meeneemt, kunnen wij rechtstreeks de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Eten en drinken

  Iets te eten of te drinken voor als het onderzoek is afgelopen

  Leesmateriaal

  Leesmateriaal of iets anders om u (rustig) mee bezig te houden tijdens de wachttijd van het onderzoek (2 uur in geval van een normale glucose tolerantietest, 5 uur in geval van een verlengde glucose tolerantietest)

  Voorbereiding

  U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dat betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 10 uur ’s avonds niet mag eten of drinken . U mag wel water, thee (zonder smaakje) of koffie drinken, mits zonder suiker, zoetje en/of melk. U mag ook niet roken of kauwgom gebruiken. U kunt uw medicijnen gewoon blijven gebruiken. Als u ziek bent of zwaar verkouden, kan het onderzoek niet doorgaan. Belt u dan zo snel mogelijk voor een nieuwe afspraak.

  Het onderzoek

  Op de afgesproken tijd en locatie neemt onze medewerker bloed van u af door middel van een vingerprik. Na deze eerste prik krijgt u een glucosehoudend drankje dat u helemaal opdrinkt binnen ongeveer vijf minuten. Deze drank smaakt erg zoet, omdat het vrij veel glucose bevat (75 gram bij een normale glucose tolerantietest en 100 gram bij een verlengde glucose tolerantietest). Na het opdrinken mag u plaatsnemen in de wachtkamer, om te wachten tot de volgende bloedafname(s). In deze tijd mag u niet eten en drinken en u ook niet inspannen. U kunt het beste zo veel mogelijk blijven zitten. Bij een glucose tolerantietest wordt na 2 uur weer bloed afgenomen via een vingerprik. Komt u voor een verlengde glucose tolerantietest, dan wordt er 2, 3, 4 en 5 uur na het drinken van de glucosedrank opnieuw bloed afgenomen via een vingerprik. Na de laatste vingerprik is het onderzoek klaar en kunt u het zelf meegebrachte eten opeten. Wilt u het aan onze medewerker doorgeven als u tijdens de test moet overgeven of last heeft van buikkramp of diarree? De uitslag kan hierdoor minder betrouwbaar zijn.

  Uitslag

  De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door onze klinisch chemicus en nog dezelfde dag naar uw zorgverlener gestuurd. Uw zorgverlener zal de uitslag daarna met u bespreken.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over diabetes en zwangerschapsdiabetes? Kijk dan op de website van het Diabetes Fonds.

  Kosten

  Als dit onderzoek door uw zorgverlener is aangevraagd, valt het binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Meer informatie over de kosten kunt u vinden in ons tarievenoverzicht.

  Voor de zorgverlener

  U kunt een glucose tolerantietest aanvragen via ZorgDomein of met behulp van een aanvraagformulier klinische chemie of het aanvraagformulier zwangerschapspakket.

  U ontvangt de uitslag van de glucose tolerantietest zo mogelijk via Sleutelnet. Verzenden via post of fax kan eventueel ook. Voor de doorlooptijd en referentiewaarden van dit onderzoek kunt u onze ABC lijst raadplegen.

  Contact

  Neem contact op met onze klinisch chemicus, arts-microbioloog of apotheker als u:

  • een vraag heeft over de uitslag;
  • wilt overleggen met een specialist over de vervolgstappen.