Scal is verhuisd naar Rooseveltstraat 18. Dit is ongeveer 4 min lopen vanaf ons oude adres.

Nieuwsbrieven

Foto

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie van berichten uit de nieuwsbrief is hier te vinden.

Nieuwsbrief huisartsen februari 2020

Coronavirus

Naar aanleiding van het nieuws over het nieuwe coronavirus 2019-nCoV in de metropool Wuhan, China, hierbij extra informatie. Update van arts-microbiologen Jayant Kalpoe en Jan Sinnige, 27 januari 2020.

Wat is er aan de hand?
In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen. De Chinese gezondheidsautoriteiten geven aan dat er inmiddels honderden patiënten zijn in China. Ook zijn er ongeveer 80 mensen overleden (allen in China) als gevolg van het virus. De meeste geinfecteerde patiënten komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Ook in andere landen, zoals Thailand, Japan, de Verenigde Staten en Frankrijk, is het nieuwe coronavirus gevonden bij enkele reizigers die allemaal kort daarvoor in Wuhan waren geweest. Officiële cijfers over het aantal patiënten worden bijgehouden door ECDC en WHO.

Kans op nieuw coronavirus in Nederland?
Het is mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Tot nu toe lijkt het virus niet zo heel besmettelijk. Verder komen de meeste zieken voor in Wuhan in China. Tussen Nederland en Wuhan is relatief weinig reisverkeer.

Wat voor klachten hebben deze patienten?
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben longklachten en zijn kortademig. Ook hebben ze koorts.

Casedefinitie: bij welke patiënten moeten wij aan dit virus denken?
Patiënten met een ernstige respiratoire infectie, die recent (korter dan 14 dagen voor het ontstaan van symptomen) in Wuhan zijn geweest en waarbij geen andere ziekteverwekker is aangetoond die het ziektebeeld kan verklaren. Neem contact op met de afdelinge infectieziektenbestrijding van de lokale GGD of de dienstdoende arts-microbioloog om de casedefinitie af te stemmen. De qarts-infectieziekten of arts-microbioloog neemt vervolgens contact op met de Landelijk Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI) van het RIVM om laboratoriumdiagnostiek, transport en beleid verder af te stemmen.

Meer informatie is te vinden op de website van het LCI/RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China

Vragen?
Voor aanvullende vragen kunnen jullie contact opnemen met de afdeling infectieziekten bestrijding van de lokale GGD of de dienstdoende arts-microbioloog.

Nieuwsbrief huisartsen februari 2019

DEFER studie

Onderzoek naar Dientamoeba fragilis

Het Streeklaboratorium voor Volksgezondheid Haarlem (SLH) doet samen met het Spaarne Gasthuis (SG) een onderzoek naar Dientamoeba fragilis infecties om meer inzicht te krijgen in de klinische relevantie van dit micro-organisme. Uit eerder onderzoek vanuit het SG en het SLH blijkt dat er onder huisartsen, MDL-artsen en kinderartsen weinig eenduidigheid is in de behandeling van en opvattingen over de klachten die de parasiet zou kunnen veroorzaken. Het SLH en SG onderzoeken prospectief en observationeel het effect van verschillende behandelingen op parasitologische uitkomst en klachten van patiënten.

Via het Streeklaboratorium identificeren we patiënten uit de eerste lijn die voor de eerste maal een Dientamoeba fragilis in de ontlasting hebben.

Het onderzoek behelst een door de patiënt ingevulde vragenlijst op T0 en na één (T1) en drie maanden (T2), en vervolg feces onderzoek op T1 en T2. De resultaten van het vervolg feces onderzoek zijn gedurende deze maanden niet inzichtelijk voor patiënt/behandelaar, en worden hierna op verzoek vrijgegeven. U bent gedurende de gehele studieperiode vrij om zelf aanvullende fecestesten te verrichten indien gewenst, waarvan de uitslag dan uiteraard via de gebruikelijke route bij u terecht zal komen.

We willen een “real life” cohort volgen. Er is geen randomisatie. U bepaalt dus of, en hoe, er wordt behandeld. Gezien we de patiënt niet willen benaderen voordat u de mogelijkheid heeft gehad om de uitslag van de ontlastingstest en een beleid te bespreken, sturen we u een informatiepakket voor de patiënt, met het verzoek dit te geven of door te sturen naar het huisadres van uw patiënt. Hierin zit het patiënten informatie formulier, een informed consent formulier, en de eerste vragenlijst.

De verwachting is dat de eerste inclusies vanaf half november 2018 gaan plaatsvinden; wij streven ernaar om binnen de onderzoeksperiode van één jaar 200 patiënten bij de studie te includeren

Mocht u of de HAGRO vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen op 023 5307800.

Met vriendelijke groet, mede namens het gehele onderzoeksteam,

Theo Mank

Onderzoeksteam DEFER studie
Jolyn Moolenaar, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten, Spaarne Gasthuis
Jacqueline van Gorp, arts-onderzoeker Maag-, Darm- en Leverziekten, Spaarne Gasthuis
Hanna Hazenberg, arts-onderzoeker en coördinator DEFER studie
Theo Mank, parasitoloog Streeklaboratorium Haarlem
Ellert van Soest, maag- darm- en leverarts Spaarne Gasthuis